Üzletszabályzat

I. Fogalommeghatározások

1. Ügyfél – olyan természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, aki számára különleges rendelkezési jogképesség biztosított és az áruházban megrendelést tett;

3. Szabályok - ezek az elektronikus áruház által nyújtott elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szabályok;

5. Áruk - az online áruházban bemutatott termékek;

7. Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény - az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény (Jogi Közlöny 144 sz. 1204-es módosított pontja);

8. Fogyasztói jogokról szóló törvény - a fogyasztók jogairól szóló, 2014. május 30-i törvény (vagyis a 2017. évi jogi közlöny, 683.-ik módosított pontja);

9. Megrendelés - Az ügyfél szándéknyilatkozata, amely közvetlenül az adásvételi szerződés megkötésére irányul, meghatározva az áruk típusát és mennyiségét.

II. Általános rendelkezések

2.1. Ez a rendelet meghatározza a tukre.hu oldalon elérhető online áruház használatának szabályait

2.2. Ezek a rendeletek az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény 8. cikkében említett rendeletek

2.3. A info@tukre.hu alatt működő online áruházat a RUKE Zbigniew Rus (regisztrált cím: ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy, Adószám: 716-164-40-60) üzemelteti

2.4. Ez a rendelet a következőket határozza meg:

a.) a regisztráció online áruház részeként történő létrehozásának és használatának szabályai;

b.) az online áruház részeként elérhető termékek elektronikus foglalásának feltételei;

c.) a megrendelések online áruház részeként történő elektronikus benyújtásának feltételei;

d.) az online áruház részeként nyújtott szolgáltatások felhasználásával történő értékesítési megállapodások megkötésének szabályai.

2.5. Az online áruház használata lehetséges, feltéve, hogy az Ügyfél által használt informatikai rendszer megfelel a következő minimum műszaki követelményeknek:

a.) Internet Explorer 4.0 vagy újabb verziója, engedélyezve a sütik használatát, vagy

b.) Mozilla FireFox 4.0 vagy újabb verziója, engedélyezve a sütik használatát, vagy

c.) A Google Chrome 1.0 vagy újabb verziója, engedélyezve a sütik használatát.

2.6. Az online áruház használatához az Ügyfélnek egy internet hozzáféréssel rendelkező számítógépes állomás vagy berendezés önálló használata szükséges

2.7. Az vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a RUKE Zbigniew Rus fenntartja a jogot, hogy az Internetes Áruházon keresztüli szolgáltatásnyújtást a 18.ik életévét betöltött személyekre korlátozza. Ebben az esetben az érintett potenciális ügyfelek értesítést kapnak.

2.8. Az ügyfelek bármikor hozzáférhetnek a jelen szabályzathoz a tukre.hu weboldal főoldalán található hivatkozáson keresztül, illetve letölthetik és kinyomtathatják azt

2.9. Az áruház weboldalain biztosított termékek, különös tekintettel azok leírása, műszaki és teljesítmény-paraméterei, valamint az árak, adás-vételi szerződéskötésre való felhívást jelentenek a polgári törvénykönyv 71. cikke alapján.

III. Az online áruház használatának szabályai

3.1. Az online áruház használatának megkezdésének feltétele a regisztráció.

3.2. A regisztráció az áruház egyik oldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik.

3.3. A regisztráció feltétele, a rendeletek tartalmának elfogadása és a kötelezően megjelölt személyes adatokat szolgáltatása.

3.4. A RUKE Zbigniew Rus azonnali hatállyal megfoszthatja az Ügyfelet az Online Áruház használatának jogától, valamint korlátozhatja hozzáférését az Online Áruház erőforrásainak egyes vagy egész részéhez, abban az esetben, ha az Ügyfél megsérti a Szabályzatot, és különösen akkor, ha az Ügyfél:

a.) az online áruházban való regisztráció során olyan hamis adatokat szolgáltatott, amelyek pontatlanok vagy elavultak, félrevezetőek vagy harmadik személyek jogait sértik,

b.) az online áruházat felhasználva egy harmadik személy, különösen az online áruház más vásárlóinak, személyes jogait megsérti

c.) olyan egyéb magatartást tanúsít, amelyet a RUKE Zbigniew Rus az alkalmazandó törvényekkel vagy az internethasználat általános elveivel ellentmondónak tekint, vagy amely sérti a RUKE Zbigniew Rus hírnevét.

3.5. Az a személy, akinek az online áruház használati jogát megfosztották, nem regisztrálhat újból a RUKE Zbigniew Rus előzetes hozzájárulása nélkül.

3.6. A weboldal részeként nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében az online áruház technikai és szervezeti intézkedéseket hoz a nyújtott szolgáltatások biztonsági fenyegetettségének mértéke szerint, különös tekintettel az interneten küldött személyes adatok jogosulatlan megszerzésének és módosításának megakadályozására.

3.7. Az ügyfél a lenti pontok betartására köteles:

a.) tilos a törvény által tiltott tartalmak átadása vagy továbbítása, például olyan tartalom, amely erőszakot ösztönző, rágalmazó vagy sérti a harmadik személyek személyes és egyéb jogait,

b.) az online áruházat oly módon használja, amely nem zavarja annak működését, különösen egy speciális szoftver vagy eszköz használatával,

c.) ne tegyen olyan lépéseket, mint kéretlen kereskedelmi információk (spam) küldése vagy elhelyezése az Online Áruház részeként tekintett felületén,

d.) az online áruházat oly módon használja, hogy az más ügyfelek és a RUKE Zbigniew Rus számára ne okozzon kényelmetlenséget,

e.) az Online áruház részeként közzétett tartalmat kizárólag személyes felhasználásra használja,

f.) az Online Áruházat a Lengyel Köztársaság területén hatályos törvények, e Szabályzat rendelkezéseinek, valamint az Internet használatának általános elveivel összhangban használja.

IV. Az adásvételi szerződés megkötésének folyamata

4.1. Az online áruházon keresztüli adásvételi szerződés megkötése érdekében látogasson el a tukre.hu weboldalra, válassza ki az árut és azok mennyiségét (darabszámban kifejezve, az árucikk típusától függően), további technikai lépéseket téve az oldalon megjelenített üzenetek és információk alapján.

4.2. Az Ügyfél által megrendelt áruk kiválasztásakor azok a kosárba kerülnek.

4.3. A Megrendelés benyújtásakor - amíg a "Megrendelés" gombot nem nyomja meg - az Ügyfélnek lehetősége van a megadott adatok módosítására és az áruk kiválasztására. E célból kövesse a megjelenített üzeneteket és a weboldalon elérhető információkat.

4.4. Miután az Online Áruházat használó Vevő megadta az összes szükséges adatot, megjelenik az elküldött Megrendelés összefoglalása. A megrendelt Rendelés összefoglalója információkat tartalmaz a következőkről:

a.) a megrendelés tárgya,

b.) a megrendelt termékek vagy szolgáltatások egység- és teljes ára, beleértve a szállítási költségeket és a kiegészítő költségeket (ha vannak),

c.) választott fizetési mód,

d.) választott szállítási módszer,

4.5. A megrendelés elküldéséhez a Szabályzat elfogadására, a kötelezően megjelölt személyes adatok megadására és "Megrendelés" gombra való kattintásra van szükség.

4.6. A Megrendelés Ügyfél általi elküldése szándéknyilatkozatot jelent az értékesítési megállapodás megkötéséről a RUKE Zbigniew Rus-szal, a Szabályzatnak megfelelően.

4.7. A Megrendelés benyújtása után az Ügyfél e-mailt kap: "tukre.hu - Megrendelés kézhezvételének megerősítése" tárggyal, amely tartalmazza a Megrendelés összes lényeges elemének végleges megerősítését.

4.8. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor az Ügyfél megkapja a fent említett e-mail üzenetet.

4.9. Az adásvételi szerződés lengyel nyelven köttetik, tartalma a rendeletekkel összhangban áll.

V. Szállítás

5.1. A megrendelt áruk szállítása futár által történik. A szállítási költségek a „Szállítás és fizetés” oldalon találhatók. Ezenkívül a Megrendelés benyújtásakor feltüntetjük a szállítási költségeket.

5.2. A szállítási határidő 7-14 munkanapon belül történik, az Ügyfél által elküldött megrendelés napjától, kézbesítéskor történő fizetés esetén, vagy a Megrendelés előzetes kifizetése esetén a fizetés napjától.

5.3. Az ügyfelek bármikor hozzáférhetnek a Szabályzathoz a tukre.hu weboldal főoldalán található hivatkozáson keresztül, letölthetik és kinyomtathatják azt.

Az áruk adásvételi szerződésének lényeges rendelkezései rögzítve, biztosítva, elérhetővé téve és megerősítve vannak az Ügyfél számára az általa megadott címre küldött e-mail üzenete által, melyben csatolva van az áru rendelésének visszaigazolása, a megrendelés leírása és az ÁFA-t részletező számla.

VI. Árak és fizetési módok

6.1. Az áruk árai lengyel zloty-ban vannak megadva, és tartalmazzák az összes összetevőt, beleértve az ÁFA-t, a vámot és az összes többi összetevőt

6.2. Az ügyfélnek lehetősége van fizetni az árat:

a.) átutalással a 96 1240 2412 1111 0010 7142 9152 bankszámlaszámra,

b.) fizetés bankkártyával a PayU rendszeren keresztül,

c.) a futárnak történő készpénzes fizetéssel utánvétes fizetés esetén

6.3. A bank kártyával és e-átutalással történő tranzakciók elszámolása

VII. A szerződés felmondásának joga

7.1. Az a vevő, aki a Polgári Törvénykönyv 221. cikke értelmében vett fogyasztó, a törvény értelmében indoklás nélkül elállhat a távértékesítési szerződéstől, írásbeli nyilatkozattal, 14 napon belül, elküldve azt a RUKE Zbigniew Rus e rendeletben előírt címére. A visszavonási nyilatkozat nyomtatvány mintája a rendelet 1. mellékletében található.

7.2. A 14 napos időszak az áru kiszállításának napjától számítandó, több különböző áru kiszállítása esetén - az utolsó árutétel kiszállításától

7.3. Azon áruk (szolgáltatások) esetében, amelyek meghaladják a bolt szokásos ajánlatát, az ügyfél különleges megrendelése alapján készültek és az egyéni igényekhez igazodtak, kizárják a fogyasztó által a szerződésből való elállás jogát. A bolt esetében: tukre.hu egyedi méretre készített tükröket jelent, amelyek paramétereit egyénileg adták meg a megrendeléskor (a standard méretek katalógusától függetlenül); Egyedi gyártású tükörnek minősül a nem szabványos méretű és/vagy az alábbi tartozékoknál több tartozékkal ellátott tükör: Fényszín, kapcsoló és gyártási technológia.

7.4. A távértékesítési szerződéstől való elállás esetén a szerződés semmisnek tekintendő. Amit a felek teljesítettek, változatlanul visszaadják, kivéve, ha a szokásos üzleti tevékenység során változtatásra volt szükség. A visszaküldésre azonnal, legkésőbb 14 napon belül kerül sor. A vásárolt árut a következő címre kell visszaküldeni:

RUKE Zbigniew Rus, ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy

7.5. Az ügyfél által visszaküldött árukat megfelelően kell csomagolni az eredeti dobozába, ügyelve arra, hogy a csomag a szállítás során ne sérüljön meg.

7.6. Az áruk szállításának költségeit visszavétel esetén az eladó viseli.

VIII. Panaszok az árukkal kapcsolatban

8.1. A megrendelésre panasz tehető. Ha hibás árut telepítettek, az Ügyfél kérheti annak szétszerelését és az összeszerelését a hibátlan áruval való helyettesítés vagy a hiba eltávolítása után. Az eladó megtagadhatja a szétszerelést és az összeszerelést, ha ezen tevékenységek költsége meghaladja az áru árát. Az Ügyfél azonban köteles viselni a szétszerelési költségek egy részét, amely meghaladja az áru árát, vagy megkövetelheti az eladótól, hogy a szétszerelés és újra szerelés költségeinek egy részét a termék áráig megfizesse.

8.2. A RUKE Zbigniew Rus mint eladó felel az ügyfélnek, aki a Polgári Törvénykönyv 221. cikkének bekezdése értelmében vett fogyasztója, a vásárolt áruk adásvételi szerződésének és a fogyasztói jogokról szóló törvényben meghatározott mértékű rendeletek megsértése esetén.

8.3. A Vevő által a törvényben vagy a jelen Szabályzatban garantált jogok megsértéséből származó panaszokat a info@tukre.hu címre kell benyújtani. A RUKE Zbigniew Rus vállalja, hogy a panaszt 14 napon belül felülvizsgálja

8.4. Az ügyfél által hibásként megjelölt árukat az eredeti dobozba kell csomagolni, ügyelve arra, hogy a csomag a szállítás során ne sérüljön meg.

8.5. Az áruk szállítás közbeni károsodásából származó panaszokat azonnal a küldemény kézhezvételének napján kell jelenteni. A jelentést a futár jelenlétében elkészített kárjelentés és fényképészeti dokumentáció kell, hogy kísérje. Az átvétel után 2 nap elteltével történő kárbejelentés okát a vevőnél keletkezettnek tekintjük

A panaszok / visszavételi űrlap letölthető ITT

IX. Panaszok az elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban

9.1. A RUKE Zbigniew Rus a jelenlegi műszaki ismeretei mértékében lépéseket tesz az Áruház teljesen megfelelő működésének biztosítására, és vállalja, hogy ésszerű időn belül eltávolítja az ügyfelek által jelentett szabálytalanságokat.

9.2. Az ügyfél köteles azonnal értesíteni a RUKE Zbigniew Rus-ot az online áruház webhelyének működésében bekövetkező bármilyen szabálytalanságról vagy megszakításáról.

9.3. Az Ügyfél a szabálytalanságokat írásban jelentheti a következő címen: RUKE Zbigniew Rus, ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy, e-mailben a info@tukre.hu vagy a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

9.4. A panaszban az Ügyfélnek meg kell adnia nevét, postai címét, az áruház működésével kapcsolatos szabálytalanságok típusát és dátumát.

9.5. A RUKE Zbigniew Rus vállalja, hogy minden panaszt 14 napon belül megvizsgál.

X. Adatvédelmi irányelvek

I. Ki és milyen célokra dolgozza fel a személyes adatokat?

A tukre.hu online áruház regisztrációjakor és az annak használatával kapcsolatban megadott személyes adatait a RUKE Zbigniew Rus - székhely Puławy, ul. Słowackiego 11, Adószám: 716-164-40-60-, amely szervezet az ezen adatok alkalmazandó rendelkezések értelmében vett kezelője, főként a lengyel törvényekkel, valamint az egyének védelméről szóló, illetve a személyes adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad mozgásával kapcsolatos, valamint a 95/46 / EK irányelv (az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679-es európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kezeli

1. az elektronikusan nyújtott szolgáltatások létrehozásához, alakításához, megváltoztatásához, megszüntetéséhez és megfelelő teljesítéséhez, valamint a megrendelések teljesítéséhez szükséges mértékben;

2. a tukre.hu online áruház választékában szereplő termékek megrendeléseinek feldolgozása érdekében;

3. az Ön által benyújtott panaszok feldolgozására és a szerződés elállása esetén (áruk visszaküldése) a haszon visszatérítésére;

4. Ha engedélyezi, hogy marketing információt kapjon tőlünk, ideértve a kereskedelmi információk elektronikus úton történő elküldését is, akkor személyes adatait úgy is feldolgozzuk, hogy információkkal szolgáljunk áruházunkról, ajánlatunkról és promócióinkról, valamint a termékekről és a velünk együttműködő szervezetek szolgáltatásairól (tudomásunkkal és kifejezett hozzájárulással).

A szerződés teljesítése érdekében az online áruház megoszthatja az Öntől begyűjtött adatokat olyan partnerekkel, mint futárszolgálat, fizetési rendszer üzemeltető, panaszt kezelő társaság stb. Ilyen esetekben az átadott adatok mennyisége a szükséges minimumra korlátozódik. Ezenkívül az Ön által megadott információt az illetékes hatóságoknak is felfedhetik, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják.

A személyes adatok megadása önkéntes, azonban a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás hiánya megakadályozhatja, hogy elektronikus szolgáltatásokat nyújtsunk és hogy a tukre.hu online áruházban vásárolhasson.

Ha személyes adatait ránk bízza, akkor joga van azokat, megvizsgálni, frissítésüket és eltávolításukat kérelmezni. Az Ön által az Ügyfél fiókjában megadott személyes adatokat szerkesztheti és törölheti („Fiókja” fül alatt). A teljes ügyfélszámla törlésére vonatkozóan is felveheti velünk a kapcsolatot, a megfelelő kéréssel a következő e-mail címre: info@tukre.hu, a tukre.hu online áruházban jelenleg regisztrált e-mail címre. Ha szeretne leiratkozni a hírlevélről, akkor ezt megteheti önállóan, vagy felveheti velünk közvetlenül a kapcsolatot a tukre.hu online áruházban jelenleg regisztrált e-mail címen. A hírlevél leiratkozásának módját az egyes hírlevelek lábjegyzetében is feltüntetik.

II. Biztonsági szabályok

A RUKE Zbigniew Rus megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok biztonságát a jogellenes adatkezelés, valamint azok véletlen elvesztésének, megsemmisülésének és károsodásának megelőzése érdekében. Ezen felül külön erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok:

helyesen és törvényesen legyenek feldolgozva, csak meghatározott célokra felhasználva, és az említett célokkal összeegyeztethetetlen módon tovább nem feldolgozva vagyis megfelelő és nem túlzott, pontos és naprakész, a szükségesnél hosszabb ideig nem tárolt, és a személyes jogaival összhangban (az adott személyre vonatkozva), ideértve a hozzáférés fenntartására való jogot is, a biztonságos tárolást és megfelelő védelemmel ellátott továbbítást.

Ne feledje, hogy beceneve és nyilvános e-mail címe mindenki számára látható lesz a tukre.hu online áruházban. Ha nem akarja megosztani személyes adatait korlátlan számú emberrel, ne adja meg őket nyilvánosként.

A biztonsága érdekében kérjük ne feledje a lenti pontok betartását:

1. az ügyfélszámlájához egy olyan felhasználói név és jelszó létrehozása javasolt, mely egy harmadik fél számára nehezen feltörhető. Különösen javasoljuk, hogy használjon bonyolultabb karakter és szám kombinációkat, valamint kis- és nagybetűket;

2. a tukre.hu oldalról a munkafolyamat végével jelentkezzen ki (befejezett vásárlások, üzenetek hozzáadása a fórumon stb.). A böngészőablak bezárása nem jelenti a tukre.hu webhelyről való kijelentkezést. A tukre.hu webhelyről való kijelentkezésre a „Kijelentkezés” gombra kattintás után kerül sor;

3. tartsa titokban az ügyfélfiókja felhasználónevét és jelszavát, kerülje az adatok (bejelentkezési név, jelszó) harmadik fél számára történő kiadását;

4. vírusvédelmi programok használata, beleértve a rendszeres vírusellenőrzést is

5. a tukre.hu weboldalt és online áruházat csak megbízható számítógépeken keresztül használja, melyekre csak ellenőrzött szoftvert telepítettek. Valaki más számítógépének használata kockáztathatja az Ön bejelentkezési adatainak, jelszavainak vagy egyéb adatainak illetéktelen kézbe kerülését;

6. Ha azonban a tukre.hu weboldalt és online áruházat ismeretlen számítógépen keresztül használja, például egy internetes kávézóban, jelszavát és a számítógépen található adatokat ne mentse, és törölje a böngészett oldalak előzményeit. A számítógépen mentett és tárolt adatokat a következő személy felhasználhatja.

III. Műszaki információk

Műszaki információk - Sütik

A tukre.hu online áruház használatakor az áruház megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmazó kis méretű fájlok (különösen szöveg), úgy nevezett „Sütik” kerülnek mentésre a használatban levő eszközökre (számítógép, okostelefon, tablet stb.). A fájlok készülékére történő mentése lehetővé teszi többek között a bejelentkezési adatok tárolását, melynek köszönhetően nem kell minden alkalommal megadnia a felhasználónevét és jelszavát, a kosárba helyezett áruk, illetve az érdeklődése szerint tett beállítások mentését. A sütiknek köszönhetően a tukre.hu online áruház statisztikai adatokat gyűjthet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az üzletet az ügyfeleink preferenciáinak megfelelően fejlesszük ki.

A sütik nem tartalmaznak azonosító adatokat, ezek alapján lehetetlen meghatározni valaki személyazonosságát. Ezek a fájlok semmilyen módon nem veszélyeztetik a készüléket, és nem változtatják meg annak beállításait vagy a rá telepített szoftverek beállításait. E fájlok tartalmát csak a létrehozó szerver tudja leolvasni.

A tukre.hu online áruház használatakor kétféle sütiket használunk: ideiglenes és állandó sütiket. Az ideiglenes sütik, olyan fájlok, amelyeket a készülékek addig tárolnak, amíg a felhasználó kijelentkezik vagy elhagyja a tukre.hu online áruházat, vagy bezárja a böngészőt. Az állandó sütik a készüléken a fájlok paramétereiben megadott ideig vagy a törlésükig tárolódnak.

Milyen sütiket használunk?

a) Az áruház működéséhez szükséges fájlok - ezek a fájlok teszik lehetővé a tukre.hu online áruház megfelelő működését, az áruházba történő bejelentkezést, az áruház felületén való navigálást, a vásárlást és vásárolt adatok mentését. A sütik az eszközre való mentése nélkül, az áruház használata nem lehetséges;

b) A boltban végzett tranzakciók biztonságát biztosító fájlok. Ezek hiánya megakadályozza az átutalás biztonságos végrehajtását;

c) Statisztikai fájlok - lehetővé teszik számunkra, hogy statisztikai információkat gyűjtsünk az áruház használatáról;

d) Funkcionális fájlok - fájlok, amelyek lehetővé teszik a beállítások és preferenciák tárolását. Ezen fájlok mentésének köszönhetően nem kell minden alkalommal megadnia a felhasználónevét és jelszavát, illetve az Ön érdeklődéséhez szabott termékeket fog mutatni az oldal stb.

e) Reklám fájlok - fájlok, amelyek lehetővé teszik a személyre szabott hirdetések fogadását. Ezeket a fájlokat az áruház vagy az áruházzal együttműködő hirdetési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek használhatják. Ezeknek köszönhetően az Ön érdeklődésére szabott hirdetések jelenhetnek meg és a hirdetések megjelenítésének száma korlátozódik, így kevésbé lesznek zavaróak stb.

f) Közösségi fájlok - lehetővé teszik az áruházban használt közösségi oldalak (beleértve a Facebook, Google+, Pinterest) integrálását

Mi a teendő, ha nem szeretné engedélyezni a letöltendő sütiket?

Általában a böngésző alap beállításai lehetővé teszik az alapértelmezett sütik mentését. Ha nem engedélyezi, hogy ezeket a fájlokat a készüléke elmentse, akkor ennek megfelelően meg kell változtatnia a böngésző beállításait. A változtatás jelentheti, hogy a sütik nem kerülnek mentésre vagy, hogy minden alkalommal értesítjük Önt amikor egy adott fájlt elmentettünk a készülékére. A fájlokat szintén törölhetőek az eszközről minden látogatás után. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módjáról bővebb információt a böngésző beállításaiban a „Súgó” szakaszban talál. Ne feledje azonban, hogy a sütik használatának korlátozása megnehezítheti vagy lehetetlenné teszi az áruház használatát

Az eszköz böngészőjének beállításai, amelyek lehetővé teszik a fájlok mentését, magában foglalják, hogy Ön egyetért a fájlok készülékére való mentésével.

Egyéb műszaki információk

Személyes adatait olyan adatbázisban tárolják, amely technikai és szervezeti intézkedéseket tett a feldolgozott adatok védelmének biztosítása érdekében, összhangban a személyes adatok védelméről szóló általános jogszabályokkal, beleértve a bel- és közigazgatási miniszter 2004. április 29-i rendeletét a személyes adatok feldolgozásának dokumentálásáról, valamint a személyes adatok feldolgozásához használt eszközöknek és informatikai rendszereknek a műszaki és szervezeti feltételeiről (Törvénykönyv 100.ik szám, 1024-es tétele). Az adatbázishoz csak az adatkezelő által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

XI. Záró rendelkezések

10.1. A RUKE Zbigniew Rus és a fogyasztó, aki a Polgári Törvénykönyv 221. cikkének bekezdése értelmében vett fogyasztó, között felmerülő vitát a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezéseinek alapján az illetékes bírósághoz kell benyújtani.

10.2. A RUKE Zbigniew Rus és a fogyasztó, aki nem a Polgári Törvénykönyv 221. cikkének bekezdése értelmében vett fogyasztó, között felmerülő vitája felett a RUKE Zbigniew Rus székhelyéhez tartozó illetékes bíróság ítélkezik.

10.3. Az e rendeletekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvénykönyv és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.